Tess forteller
Tess får styrke av å lære seg alt hun kan om cystenyrer. Kunnskap gir kontroll, sier hun.