Tidlige og sene symptomer på cystenyrer

Når cystene begynner å vokse i nyrene, kan det oppstå flere problemer:

• høyt blodtrykk
• smerter
• blod i urinen
• nyrestein
• urinveisinfeksjoner
• nedsatt nyrefunksjon

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Høyt blodtrykk er ofte det første tegnet på cystenyrer. Men en blodtrykksøkning pleier ikke gi tydelige symptomer, og personen føler seg ”frisk”. Det er imidlertid skadelig for nyrene å gå med et ubehandlet høyt blodtrykk, så det er viktig at den som har cystenyrer, har et godt kontrollert blodtrykk.

Verking og smerter

Smerter i buken, siden eller nedre del av ryggen kan være et tidlig symptom på cystenyrer. Noen ganger er smerten intensiv og vedvarende, men ofte er den mer diffus og kortvarig. Vanlige årsaker til smerte i forbindelse med cystenyrer kan være at en cyste blir større, eller at den brister og forårsaker blødning. Smerten kan også skyldes nyrestein (se nedenfor).

Blod i urinen (hematuri)

Blod i urinen kan være et annet tidlig symptom på cystenyrer. Selv om det gir en smerte som noen ganger kan være intens, er det vanligvis ikke et alvorlig problem, fordi de fleste tilfeller vil løse seg i løpet av en uke uten behov for behandling. Det er imidlertid viktig å kontakte lege når man oppdager blod i urinen.

Nyrestein

Cystenyrer øker risikoen for nyrestein. Mindre nyresteiner kan passere ut av nyrene uten å forårsake symptomer, men større steiner kan blokkere urinlederen (røret som kobler nyrene til urinblæren) og forårsake problemer. Det kan være intensiv smerte i ryggen eller siden av buken, uvelhet, hyppigere behov for vannlating enn normalt, eller blod i urinen.

Urinveisinfeksjon (UVI)

Urinveisinfeksjoner deles inn i to varianter – nedre og øvre urinveisinfeksjoner. En nedre infeksjon utvikles i urinblæren eller urinrøret (røret som transporterer urin ut fra kroppen). En øvre urinveisinfeksjon utvikles i nyrene eller urinlederen. Cystenyrer øker vanligvis risikoen for å utvikle infeksjoner i de øvre urinveiene. Symptomene kan være feber eller frysninger, uvelhet, brekninger eller diaré. Ved cystenyrer er det viktig å behandle en urinveisinfeksjon for å stanse smittespredning til cyster i nyrene.

Nedsatt nyrefunksjon (kronisk nyresykdom (CKD))

De fleste med cystenyrer vil etter hvert miste en stor del av nyrefunksjonen. Tap av nyrefunksjon forårsaket av nyreskade kalles kronisk nyresykdom (CKD, Chronic Kidney Disease). CKD pleier ikke forårsake symptomer før den har nådd et fremskredet stadium og cirka 75 prosent av nyrefunksjonen allerede er tapt. Symptomer på nyresvikt er tretthet, dårlig appetitt og vektreduksjon, hovne ankler, føtter eller hender, pustebesvær, økt vannlatingsbehov, særlig om natten, kløe i huden, uvelhet, erektil dysfunksjon, uteblitt menstruasjon og konsentrasjonsvansker.

 

Fordypning

Mer informasjon om de forskjellige stadiene av nyresykdom.  

Forskjellige stadier av nyresykdom

Nyrefunksjonen deles inn i forskjellige stadier, der CKD1 er det første stadiet. Her har personen fremdeles normal nyrefunksjon, mens andre funn tyder på nyresykdom, for eksempel kan ultralyd ha påvist cyster på nyrene. CKD5 er det siste stadiet – terminal nyresvikt, der nyren knapt har noen funksjon igjen. Nyrefunksjonen kan måles på forskjellige måter, men angis oftest med måleenheten eGFR (e står for estimert, eller anslått), som måles i ml/min/1,73 m2. Det blir da satt en verdi på nyrefunksjonen, som relateres til størrelsen på kroppsoverflaten. Dette menes å gi et mer nøyaktig resultat.

Tabell_cystnjure

Selv om nyrefunksjonen er betydelig forverret, har pasienten sjelden symptomer før nyrefunksjonen er kraftig nedsatt, nivå CKD4. Da er skaden allerede skjedd for lenge siden, og det er ingenting man kan gjøre for å få tilbake en bedre funksjon. Hvis nyrefunksjonen bare er lett til moderat nedsatt, kan imidlertid forebyggende helsearbeid, inkludert behandling av forhøyet blodtrykk, forlenge tiden til de senere stadiene av nyresykdom.