Slik fungerer friske nyrer

Nyrene er to bønneformede organ som sitter høyt opp mot bakveggen i bukhulen på høyde med de nederste ribbena og på hver sin side av ryggraden. De er omtrent tolv cm lange, seks cm brede og tre cm tykke. Hos en voksen veier de cirka 150 gram hver.

Nyrene er livsviktige organ som har som oppgave å rense blodet for restprodukter. Fordi de filtrerer blodet og skiller ut urin med restprodukter, får de også en helt avgjørende rolle med å regulere kroppens salt- og væskebalanse. Grunnprinsippet for en fungerende nyre er enkelt: drikker du mye vann, tisser du store mengder utspedd urin. Drikker du lite vann, tisser du mindre, men urinen blir til gjengjeld mer konsentrert, siden nyrene alltid må få skilt ut de restproduktene kroppen trenger å kvitte seg med. Nyrene produserer også hormoner som
påvirker, ikke bare nyrens egen funksjon, men hele kroppens.

Nyrene er livsviktige organ som har som oppgave å rense blodet for restprodukter.

Så lenge nyrene fungerer som de skal, bidrar de til å holde orden på salt- og væskebalansen. De påvirker og kontrollerer også blodtrykket – både gjennom hvor bra filtreringen fungerer og gjennom de hormonene de produserer. Flere av de vanligste blodtrykksenkende legemidlene virker nettopp gjennom å påvirke hvor mye vann og salt nyrene kan utsondre – kan utsondringen økes, kan et forhøyet blodtrykk ofte senkes.

Nedsatt funksjon merkes sent

Hvis nyrene blir syke eller funksjonen av en annen grunn begynner å bli nedsatt, finner kroppen andre måter å kompensere for den forverrede funksjonen på. En måte kroppen kan kompensere for redusert filtrering, er å øke blodtrykket. En annen måte er å danne hormoner som gjør at urinvolumet blir større. Dette gjør at kroppen kan fungere stort sett ”normalt” over lang tid, selv om nyrefunksjonen har begynt å bli forverret. Mange ganger tar det lang tid før nyreproblemer blir oppdaget.

Når nyrefunksjonen er blitt såpass nedsatt at kroppen ikke lenger selv klarer å kompensere for det, kreves andre løsninger. Én løsning kan være dialyse, som innebærer at blodet renses regelmessig gjennom en ”kunstig nyre”, eller egentlig et utvendig filter. Det går fint å leve med dialyse i mange år, men for mange forverres tilstanden ytterligere over tid, og da kan nyretransplantasjon være påkrevet, siden det ikke er mulig å leve uten nyrefunksjon.