Påvirkning på andre organer

Cystenyrer kalles en nyresykdom, fordi det oftest er nyrene som påvirkes mest, men det er egentlig en systemsykdom som kan påvirke også andre organer i kroppen. Det er imidlertid uvanlig at selve funksjonen forverres i andre organer enn i nyrene.

Lever

En del personer med cystenyrer får også cyster i leveren. Hvis det dannes mange cyster i leveren, kalles det polycystisk leversykdom. Cystenes antall og størrelse kan føre til en form for trykkfølelse i øvre del av buken og tidlig metthetsfølelse. Det foreligger risiko for at cystene brister og at det oppstår en liten blødning og cysteinfeksjon. Over tid blir ofte cystene flere og større, men svært sjelden fører det til at leverfunksjonen forverres.

Årebrokk i blodkarene i hjernen (aneurismer)

Årebrokk i blodkarene i hjernen er ganske uvanlig, men forekommer hos ca. 8 prosent av de som har cystenyrer. Årebrokken er en unormal utvidelse av blodkarene i hjernen, som risikerer å briste og skape en hjerneblødning. Den som har en slektning med cystenyrer som er rammet av hjerneblødning, har selv økt risiko for dette. Legen bør da ta stilling til om videre utredning og undersøkelser bør gjennomføres.

Lommer i tarmene (divertikler)

Av og til forårsaker sykdommen ”lommer” – divertikler i tarmene. Disse kan bli betente, noe som kan føre til smerter, forstoppelse eller diaré. Det foreligger risiko for at dette fører til alvorlig infeksjon. Derfor er det viktig å kontakte lege for eventuelt å få behandling ved tarmproblemer.

Brokk

Cystenyrer kan øke risikoen for brokk i bukveggen. Det kan oppleves som en følelse av tyngde eller smerte i buken, og deler av tarmen kan bukte ut under huden. Det finns risiko for at utbuktningen kommer i klem. Det kan føre til tarmslyng, der intense smerter (ofte takvise), uvelhet og brekninger ofte er de vanligste symptomene.