Om Cystenyrer.no

Det finnes ikke mye informasjon om sykdommen cystenyrer (polycystisk nyresykdom, ADPKD) på norsk.  Otsuka har derfor laget dette nettstedet, som er tenkt først og fremst å være en hjelp for pasienter og pårørende, men også til sykepleiere, leger, dietetikere og annet helsepersonell, som ønsker få tilgang til basal informasjon om sykdommen.  Otsuka er et japansk legemiddelfirma, og vårt mål er å utvikle legemidler og medisinteknisk utstyr som vil kunne bidra til forbedret livskvalitet og helse globalt. Du kan lese mer på http://www.otsuka.no.