Våg å be om hjelp

Det kan innebære en stor omstilling i livet å leve med cystenyrer, og det er lett å føle seg alene. En måte å komme videre på, er å prøve å akseptere og ta kontroll over situasjonen og aktivt delta i for eksempel beslutninger om behandling samt gjøre de livsstilforandringene du kan klare.

Det innebærer ikke at du er svak eller forventer at andre skal ta hånd om alt for deg. Det å be om hjelp, kan innebære å kontakte helsetjenesten og be sine nærmeste om støtte, råd eller hjelp med konkrete oppgaver. Det kan for eksempel være å be noen bli med til legen og hjelpe deg å huske hva som blir sagt.

For alle mennesker er det viktig å være omgitt av et nettverk av gode venner, personer som bryr seg om deg og er til stede i hverdagen. I enkelte perioder av livet kan jobb og familie ta mye tid, slik at kontakten med venner blir mer sporadisk. Samtidig er det viktig å ta vare på vennene, de menneskene som vil være der også når jobben er blitt mindre hektisk og barna har flyttet ut. De menneskene som er der på de dagene man ikke orker så mye som man er vant til.

Mange syns det er vanskelig å be om hjelp. De vil ikke være til bry, eller er redde for å få et nei. Men er det egentlig så farlig, da?

Å få hjelp av andre og tenke gjennom hvilke personer i omgivelsene som kan gjøre dette, handler om å:

• Ta kontrollen over eget liv.
• Ha selvtillit til å ta imot den hjelpen dine nærmeste kan og vil gi, på et tidspunkt som er riktig og på en måte som føles bra.
• Lære seg å ta imot et ”nei” uten å gjøre en stor sak ut av det. Et nei betyr bare at det ikke passer akkurat denne gangen.
• Husk at det kan gå begge veier: at du både kan ta imot og gi noe tilbake når det passer.