Angst og depresjon

Angst – i form av sterke følelser av uro og redsel – kan bli ekstra påtakelig ved beskjed om en kronisk sykdom. I mange tilfeller kan en slik beskjed til og med føre til depresjon. Studier viser at 60 prosent av de som får diagnosen cystenyrer, utvikler lett eller moderat depresjon.

Per Åke Zillén beskriver de følelsene som kom da han fikk vite at han var alvorlig nyresyk med ett ord: Sjokk. Det er umulig å tenke klart, tankene kjører seg fast. Hvordan er dette mulig? Hvorfor er det meg som rammes av dette? Hva har jeg gjort for å ”fortjene” dette? Mange opplever det som urettferdig.

Det finnes all grunn til å synes ganske synd på seg selv – og det kan føles godt å overgi seg til slike tanker en stund for å få ut av seg mange negative følelser.

Maria var 32 år da hun fikk vite at både faren og søsteren hadde cystenyrer. Hun ble overveldet av angst, og det tok to år før hun turte å teste seg.

Jeg fornektet tanken på at det høye blodtrykket mitt kunne skyldes at også jeg hadde sykdommen. Jeg var redd, for tenk om jeg hadde cystenyrer. Hva skulle jeg gjøre da?

Det er normalt å føle seg sjokkert, nedstemt og trist i en periode etter en vond diagnose. Men om følelsen ikke går over etter en stund, bør man rådføre seg med legen sin. Det kan være nødvendig å føre oversikt over symptomer som nedstemthet, følelse av meningsløshet, utmattethet, søvnforstyrrelser, at ingenting gjør en glad og at livet føles helt svart. Av og til kan det være lettere for de nærmeste å se symptomene klart.