Å få barn

Skal man våge å prøve å få barn selv om det finnes cystenyrer i familien? Tenk om sykdommen videreføres til barna? Når skal man fortelle barna sine om sykdommen? Det finnes ingen enkle svar på disse spørsmålene, og heller ingenting som er riktig eller galt.

Under ”Personlige fortellinger” finns et intervju med Maria. Maria har selv cystenyrer og to barn, men har ennå ikke snakket med dem om sykdommen som finns i familien. Hun resonnerer som mange gjør: barna kan ikke gjøre noe fra eller til, og helsevesenet anbefaler sjelden testing før i tidlig voksenalder.

Jeg har sagt til barna at jeg har en nyresykdom, men ikke at den er arvelig. Jeg synes de er for små til det.