Urinveisinfeksjon
– oppsøk lege for behandling

30–50 prosent av alle pasienter med cystenyrer opplever minst én urinveisinfeksjon.

Det er viktig å oppsøke lege og få infeksjonen bekreftet, slik at antibiotikabehandling kan igangsettes. Ubehandlet urinveisinfeksjon kan vandre opp urinveiene og infisere og skade nyrene.