Transplantasjon

Ved cystenyrer kan det gjennomføres nyretransplantasjon, og det innebærer at en frisk nyre fra et annet menneske opereres inn i den nyresyke.

I enkelte tilfeller må den syke nyren fjernes for at den nye nyren skal få plass. Den friske nyren kan komme fra en person som har avgått ved døden, eller fra en levende donor. Levende donorer er ofte foreldre eller søsken til den syke.

Transplantasjoner gjennomføres på utvalgte klinikker, og her finnes spesielle koordinatorer som holder kontakten med de pasientene som venter på transplantasjon. På de forskjellige transplantasjonsklinikkene finnes også ventelister. Hva som i hovedsak avgjør hvor lenge man må vente på en nyre er blodgruppe, forekomst av vevsantistoffer og vevstype.

Selve transplantasjonen gjennomføres under narkose og tar to til tre timer. Den betraktes nå som en rutineoperasjon, og pasientene kan som regel reise hjem 2–4 uker etter operasjonen. Så lenge den nye nyren fungerer – som er et varierende antall år – kreves medisinering og kontroller.