Nyresvikt og dialyse

Ved 55 års alder trenger nesten halvparten av alle pasienter med cystenyrer dialyse eller nyretransplantasjon for å overleve. Men det er svært forskjellig fra person til person hvor raskt nyrefunksjonen forverres av sykdommen.

Cystenyrer fører ofte til at nyrene slås ut, og at personen rammes av nyresvikt som krever dialysebehandling og transplantasjon av en nyre. Men ikke for alle. Det finnes personer med cystenyrer som dør i høy alder, og som aldri har opplevd nyresvikt eller trengt dialyse eller transplantasjon.

Når nyrefunksjonen er nede på omtrent fem til ti prosent, må de fleste påbegynne dialysebehandling eller få transplantasjon. Dialysebehandling prøver å erstatte nyrenes oppgave med å rense blodet for restprodukter og fjerne vann.
Dialyse kan gjennomføres på to måter:

Posedialyse

Egen bukhinne brukes som filter for å fjerne avfallsstoffer og overskuddsvæske. En spesiell dialysevæske føres inn i buken og får bli der en stund. Dialysevæsken byttes ut flere ganger om dagen eller i løpet av natten ved hjelp av en posedialysemaskin. Dialysen utføres hjemme av pasienten selv, men med regelmessige besøk på nyreklinikken.

Bloddialyse

Blodet filtreres og renses gjennom et filter ved hjelp av en spesiell dialysemaskin. Behandlingen kan utføres på et dialysemottak, eller man kan utføre den selv hjemme. Hvor ofte behandlingen må gjentas, varierer fra to ganger i uken til hver dag.