Mayo-klinikken er verdensledende
innen forskning på cystenyrer

Ved det anerkjente amerikanske forskningssenteret Mayo Clinic i Rochester Minnesota arbeider noen av verdens aller fremste forskere innen polycystisk nyresykdom.

Siden 2010 har de hatt et tverrfaglig forskningssenter kalt Translational polycystic kidney disease (PKD) Center. Her samarbeider leger og forskere innen genetikk, fysiologi og molkylærbiologi om ett felles mål – å forstå sykdommen bedre og finne ut hvordan den best kan håndteres og behandles. Gjennom årene har forskerne gjort mange nye og viktige oppdagelser som har bidratt til økt forståelse av sykdommen. Disse funnene har sålangt blitt lagt til grunn for mange av de studiene som pågår ved senteret og i andre deler av verden nettopp nå.

Det er ofte herfra ny kunnskap om polycystisk nyresykdom kommer, for eksempel metoder for å stille diagnose og metoder for på best mulig måte å følge sykdomsforløpet over tid.

I de senere årene er det gjort så store fremskritt innen området, at polycystisk nyresykdom nylig ble utnevnt til ”et av de mest spennende og fremstående forskningsområder i dag” av National Institute of Health (den høyeste medisinske myndigheten i USA).

 

Les mer på forskningssenterets hjemmeside: www.mayo.edu

(På engelsk kalles cystenyrer for ADPKD eller PKD.)