Å behandle cystenyresykdom

Det finnes ingen legemidler som kurerer cystenyrer, men det finnes godkjente legemidler (vasopressinantagonist) som kan bremse utviklingen av cyster og nyreinsuffisiens. Behandling må initieres og følges nøye av nyrespesialist.

Forøvrig er behandling av cystenyrer generelt rettet mot å dempe symptomer som sykdommen forårsaker. Som eksempel kan nevnes høyt blodtrykk, kronisk og/eller akutt smerte, gjentatte urinveisinfeksjoner (UVI) og blod i urinen (hematuri).